Societat i Mitjans de Comunicació

“La comunicació és un espai estratègic per pensar els bloquejos i les contradiccions que dinamitzen la nostra societat”Martin Barbero

La societat actual pot ser caracteritzada com la societat de la comunicació intervinguda. El fenomen de la comunicació massiva és un d’ells. Amb això vull dir que la generalització de la comunicació de masses ha marcat el començament d’una nova època i serà estudiada per la Història com una de les grans revolucions que alteren molt significativament la vida dels homes i de les societats.
Les noves tecnologies, han realitzat una transformació històrica que porta a la societat a una autoliquidació amb diferents models mentals que es pot entendre com el sistema de percepció i representació subjectiva i particular dels individus, sobre les realitats que els envolten.
“Els mitjans no poden deixar de banda el context econòmic (consum), el context social (extracte social) i el context cultural (identitat), per que es busca convèncer a l’espectador en diversos nivells psicològics al mateix temps” Theodor Adorno.
La comunicació és un procés social amb la realització de missatges de la realitat material de la seva producció i consum dels estereotips de cada grup social. La comunicació com a pràctica fonamental a través de la qual es reprodueix la ideologia; perquè la ideologia està sempre present en qualsevol material de la comunicació social (televisió, ràdio, premsa); encara que sempre hi haurà una falsa consciència de la societat, Marx defineix a la falsa consciència com, “els homes poden experimentar així mateixos de maneres que no corresponen, i es donen relats i explicacions amb els que se li donen sentit al món”.
La manipulació és la negació en el qual l’espectador rep entreteniment a canvi de la seva condició activa i es converteix en consumidor passiu, no tenen recursos específics i coneixements per resistir de la manipulació.
Usant els estudis de mediació, el missatge ocult pot ser el més important que l’evident, perquè és, difícil escapar dels controls de la consciència, de manera que l’espectador, a través del material que observa, es troba en situació d’assimilar
ordres, accions i formes de consum, la manipulació del públic es produeix mitjançant efectes que aparenten dir una cosa però que en realitat diuen una altra, imposant valors, normes i formes de vida.
Els mitjans de producció són ara mitjans de comunicació, a partir del consum d’un objecte sorgeixen altres necessitats, creant així una classe social que cobra existència, quan alguns homes amb experiències comunes senten i articulen la identitat.
La mercaderia que ven mercaderia (ràdio i televisió) ofereixen publicitat (productes, ideologies, dependències i prestigi), es fa l’acte del consum, que pot ser assimilada, rebutjada, negada, i aquests actes particulars, poden estar influenciats per la família, la cultura, per un grup al qual pertanyem o per la societat en general.
Comprem el que la publicitat dicta, no avaluem de manera racional el que consumim; perquè depèn de les nostres recepcions, gustos, preferències i capacitats personals.
El mitjans de comunicació com la televisió i sobretot la publicitat ens venen estereotips, aquests estereotips, la societat els adopta i els accepta, perquè creuen que és el correcte o que aquesta bé el que informa o plasma cada mitjà. Cada estereotip es torna com una cultura per a la societat i per a la integració d’algun grup, és per això que un grup adopta l’estereotip que veu en el medi, i alguns individus per ser part d’un grup social i perquè els acceptin acudeix al que és la imitació, amb aquest acte, aquest individu perd la seva pròpia identitat, només per ser acceptat en un grup social i entra al que és al consum de masses, que sorgeix amb l’augment de l’ús dels mitjans que es converteixen com a mecanismes o instruments de dominació, tenint en compte l’oferta i la demanda que confirmen el consum i es reprodueix de forma parcial i el mediatitza.
La publicitat ens ven publicitat, i per tot el que hi ha darrere de cada un dels missatges publicitaris és mes l’interès de la societat per tractar d’aconseguir o obtenir el que els ofereixen, es porta encara grau de dependència de tractar d’aconseguir això que “està de moda”, i així poder-se sentir identificats amb alguna cosa i ser acceptats per la resta del grup social que ja consumeix el producte; s’arriba a tenir un alt grau de dependència perquè tot el temps ho veiem en qualsevol mitjà i això genera més la necessitat davant el consum del producte.
És important analitzar el concepte de mediació que s’adjudica als “mitjans”. En efecte, en l’actual societat, la informació d’importància així com els adequats sistemes de comunicació per al desenvolupament de la vida social no estan sempre disponibles, ni les seves fonts són accessibles a totes les persones que necessiten consultar-les. I es tracta d’una necessitat cada vegada més urgent perquè paradoxalment, en el món d’avui, les necessitats d’informació i comunicació
són cada vegada més grans en extensió i complexitat. La supervivència en una societat de característiques planetàries ho imposa així.

Estiguem d’acord o en contra dels mitjans de comunicació de masses, el que no podem deixar de reconèixer és l’impacte que tenen, en la configuració de la cultura occidental. La seva importància no es limita a un augment quantitatiu de la informació a la qual podem tenir accés i a la immediatesa amb que la mateixa pot arribar als destinataris, sinó a les modificacions culturals, arquitectòniques, desenvolupament de noves professions, processos de fabricació de nous aparells , modes, cultures i subcultures que s’han vist amb elles potenciades.
L’única forma en què la societat pot rebutjar la manipulació dels mitjans, és simplement amb cultura, poder saber més de les coses, investigar per si sol tot el que se’ns diu en qualsevol mitjà, identificar que és el que realment necessitem de la publicitat, llegir i aprendre mes coses, així serà mes difícil que ens manipulin i no serà tan fàcil creure nosaltres com a societat en els mitjans, cert és que no tots els mitjans de comunicació menteixen i no tots volen manipular o imposar estereotips , nosaltres com a societat som els que li donem la credibilitat als mitjans, però al final de comptes tots són mitjans de comunicació i d’alguna o altra manera ens venen publicitat i una gran quantitat d’ideologies. Si
nosaltres com a societat seguim consumint el que ens ofereixen ells veuran en nosaltres una mercaderia i no una audiència, se suposa que l’objectiu dels mitjans és primer educar, informar i després entretenir, i és tot el contrari, primer entretenen i després informen i eduquen , però els únics culpables definitivament és la societat per consum en massa, hem d’exigir un regulamiento en tot tipus de mitjans per poder així tenir millor enfocament d’interessos tant de la societat cap als mitjans i dels mitjans cap a la societat. Entre més es consumeixi el que els mitjans ens ofereixen, ells seguiran donant-nos el mateix, fins que la societat exigeixi un canvi, per poder realitzar el veritable objectiu dels mitjans de comunicació.
Es adquireix una major rellevància en una època com l’actual, on per una banda s’està presenciant una creixent privatització de la cultura i de la cosa pública. Els subjectes socials estan sent testimonis d’un salt de la cultura oral fins a la cultura electrònica, sense haver assumit i recreat totalment la cultura escrita.
Els mitjans de comunicació exerceixen una opinió de la vida quotidiana i cada vegada mes es constitueix en referent del que publico, al captar i proposar el que és rellevant d’aquest àmbit que ens depassa en l’espai i en el temps, però que ens col·loca en l’aquí i ara, en ser mostrat en els mitjans de comunicació i introduïts a casa nostra, on envaeixen els espais d’intimitat.

Anuncis

CULTURA Y SIMULAGRO JEAN BAUDRILLARD

“Todo el montón confuso de lo social gira en torno a ese referente esponjoso, a esa realidad opaca y translúcida a la vez, a esa nada” (Baudrillard, 1987).

Jean Baudrillard ens parla de la idea del Simulacre com un fenomen que solca a les societats contemporànies que es caracteritza per l’aparició de la hiperrealitat, la simulació, la confusió entre signe i sentit, sent que el primer elimina el segon, la problemàtica de la ciència que perd així el seu objecte d’estudi, mateix que al seu torn va a eliminar la ciència com a tal, la pèrdua del diví a través de la iconografia, per tant la mort de Déu com digués Nietzsche en 1988. La crítica al capitalisme, la pèrdua de la il·lusió com a possibilitat, el poder com a productor de signes de la seva realitat, els reallity show dels anys setanta ens parla d’un programa televisiu de 1971 en què es van gravar 300 hores a una família, la intensió era mostrar una espècie de miratge filmant a aquestes persones com si la càmera no estigués aquí. Programa que es convertiria en l’actual “Gran Hermano”, convertits en hiperreality shows: Tracta el tema de la hiperrealitat amb la metàfora del mirall, la televisió ofereix a les masses un producte simulat fins arribar a un punt en què es converteix en un referent de la realitat. Per explicar la simulació Baudrillard esmenta al terrorisme i les guerres actuals, parla que hi ha una coexistència basada en la simulació de la pacificitat entre les potències mundials recolzats per la força. La bomba atòmica que va impactar Hiroshima és una espècie de simulació de seguretat. Doncs aquesta acció de destrucció es justifica perquè després d’això no serà necessària més força ja que es va demostrar un poder que al mateix temps atorga seguretat el país que va enviar la bomba. Compara també a la naturalesa com un fet possiblement terrorista esmentant que els grans apagades com el de Nova York encara que van ser causats per un esdeveniment natural és possible q s’utilitzin també com un esdeveniment de terrorisme.
En aquest mateix ordre de coses i de manera central trobem el gran debat del pensament de la postmodernitat que s’inicia amb la “mort de Déu” de Nietzsche i que en Baudrillard interpreta de manera categòrica: “El diví ha estat despullat de l’home.”

Tot és hiperrealitat i més aquest enlluernament de l’excés, a força de quotidianitat i de repetició s’ha des-enlluernat i es pren per real. De fet aquest és el veritable signe del nostre temps, aquest és el veritable signe del hiperlógico: el prendre per real allò hiperreal, internalitzar, tornar veritable. El mateix succeeix amb la tecnologia, d’una banda, quan parla de la realitat ens diu:
“La realitat ha estat expulsada de la realitat. Només la tecnologia segueix potser unint els fragments dispersos de la realitat “i d’altra banda:” En l’apogeu de les gestes tecnològiques, perdura la impressió irresistible que alguna cosa se’ns escapa; … (la realitat?), Sinó perquè ja no estem en posició de veure-ho: és a dir, que ja no som nosaltres els que dominem el món, sinó el món el que ens domina a nosaltres ” (Baudrillard, 2000).

La guerra de los mundos y Operación: Palace

El 30 d’octubre de 1938, l’emissora de ràdio nord-americana CBS va transmetre un programa en directe des del Mercury Theatre de Nova York que va ser escoltat per més de 12 milions de persones. Es tractava de l’adaptació de “La guerra dels mons», de HG Wells, dirigida i narrada per un jove de 23 anys anomenat Orson Welles, que anys més tard es convertiria en un dels millors directors de tota la història del cinema. Aquell programa va desencadenar una sèrie de reaccions col·lectives entre els auditors aquella nit, la qual cosa ha estat interpretat, en aquella època i ara, com una demostració de l’abast dels mitjans de comunicació de masses. Es pot afirmar que el resultat final d’aquest programa va ser l’acte més immediat i tangible de la persuasió de masses en la història humana.

Antoni Roig, «Operación Palace beu d’una tradició que, com a mínim, arriba fins a la retransmissió radiofònica de La guerra dels mons d’Orson Welles, passant per Operació Lluna, documental que suggeria que el primer viatge a la Lluna va ser fals i curosament escenificat ni més ni menys que per Stanley Kubrick».

Aquests exemples ens porten a la teoria funcionalista, la qual s’enfoca en l’estudi dels efectes dels medis massius de comunicació en relació a la societat. D’acord a aquesta concepció, els mitjans de comunicació sempre tenen la intenció de obtindre un efecte sobre el receptor. D’altra banda els receptors sempre tenen un conjunt de necessitats que els mitjans han de satisfer. En l’actualitat es així, els medis de comunicació tenen la intenció d’influenciar a les persones ja siga ideològicament o fent-les apartar la atenció del que realment es important (com en la pel·lícula) o en definitiva defendre els seus interessos com a politics i empresaris. D’altra banda els receptors també han de satisfer les seues necessitats d’estar informats, encara que han de ser conscients de quina es la intenció dels mitjans de comunicació.

Aquests dos exemples ens fan reflexionar sobre el poder i la importància que els hi donem als mitjans de comunicació. Perquè tots, estem influenciats per aquest en major o menor mesura.

Els mitjans de comunicació.

La comunicació no és una novetat, els humans sempre ens hem comunicat. Es a través de la comunicació com es transmeten valors, coneixements, símbols, costums, creences…

La comunicació de masses és, en canvi, un fenomen recent que consisteix en el fet que una determinada informació pugui arribar a una gran quantitat de gent. La cultura de masses doncs, es presenta com un instrument o un mitjà de comunicació perfecte, fet a mida per al capitalisme. És un nou, i cada dia més important, agent de socialització.

Aquest tipus de comunicació només és possible amb un mitja tècnic que ho faci possible (la premsa, la ràdio, la televisió, el cine, l’internet…). La publicitat és un mitjà de gran influència en la formació d’actituds en els/les menors. Aquets missatges no són sols un “passatemps” d’entreteniment, sinó també una altra forma d’ensenyança, un altre agent “educatiu” i, per tant, la seua importància és considerable.
Quan, durant els anys seixanta, va sorgir el fenomen de la televisió, molts sociòlegs es van afanyar a dir que, com a mitjà de comunicació de gran impacte, anava a “massificar”. La televisió, suposadament, homogeneïtzaria més o menys els criteris dels teleespectadors. Actualment, de les tres funcions que pot o ha de complir, educació, informació i entreteniment, és la última a la que s’està donant més importància.
El poder dels mitjans de comunicació és generalment simbòlic i persuasiu, en el sentit que, en primer lloc, els mitjans tenen la possibilitat de controlar en major o menor grau la ment dels lectors o espectadors, però no directament les seves accions.

Els mitjans controlen a la societat a través de moltes maneres com la censura , persuasió i manipulació d’informació, això sol donar molt en assumptes on estan involucrats polítics o gent de molt poder .
La censura és ignorància, i això és el que volen els mitjans per tenir controlats als individus .
La manipulació d’informació d’altra banda està donada en les diferents notícies que tenen una gran importància en el poble i que aquestes són tractades de forma molt superficial , on els detalls i la complexitat del fet és omesa .
La persuasió és utilitzada generalment pels polítics , on aquests tracten de fer que la gent compleixi certs objectius , els quals li afavoriran .
Per què els mitjans volen controlar la societat ?
Potser una de les raons sigui que no volen que l’auditori s’assabenti que té el poder suficient de canviar absolutament tot , com el poder polític i amb això fins als mateixos mitjans.

“El cuadro del mundo que se le presenta a la gente no tiene la más mínima relación con la realidad, ya que la verdad sobre cada asunto queda enterrada bajo montañas de mentiras”.

Chomsky

TIC

Noves tecnologies que permeten de forma virtual comunicar i informar i han provocat un canvi en la concepció de l’espai: del local al global.

El món es mou en una xarxa interconnectada, xarxes de transport, xarxes econòmiques, xarxes tecnològiques…totes les accions i decisions que es prenen tenen una repercussió d’àmbit global.
L’accés a la comunicació i a la información impacta en la forma de relacionar-se, de fer negocis, de educar, de divertir-se. Estem immersos en una societat informacional que té coneixement i competències tecnològiques i que ens permet pensar en un món globalitzat.